Logga in

Trädgården

Våra trädgårdar är härliga oaser för rekreation och avkoppling. Men de är också utmärkta livsmiljöer för både växter och djur. Om man sparar några kvadratmeter av gräsmattan för vilda växter och inte eldar upp ris och kvistar utan lägger dem i en hög att multna kommer tomten garanterat berikas med fler vackra fjärilar till våren och sommaren. Kanske bosätter sig rentav en igelkott i ”skräphögen”? Stenhögar eller små murar är också utmärkta livsmiljöer för snäckor, kopparödlor, paddor och stenhumlor.

En välklippt gräsmatta signalerar för många människor ordning och reda, men tänk på att en kortklippt gräsmatta i princip är en biologisk öken. Varför inte anlägga en damm med trevliga vattenväxter där grodor, salamandrar och trollsländor trivs och kan leva? Om man tycker detta kräver för mycket arbete och utrymme kan man i stället sätta ut vattenfat som är utmärkta dricksvattenkällor under torrperioder för fåglar, insekter och smådjur. Tänk på att kanterna inte får vara för branta. Lägg gärna i några stenar i vattenfatet så inte besökarna drunknar.

Många växter som anses vackra eller dekorativa hör inte till den naturliga svenska floran. De har planterats in och sedan löpt amok, till nackdel inte bara för de svenska växter som trängs undan utan också för insekterna som livnär sig på dem. Parkslide, lupiner och kanadensiskt gullris hör till de trädgårdsväxter som i dag klassas som invasiva, med vilket menas att de hotar ta över naturen om de inte hålls efter. Sådana arter ska enligt lag bekämpas. Det är alltså bra att hålla koll på vad man har för växter på sin tomt. Vid behov, använd miljövänliga växtskyddsmedel.

En fågelholk eller två är aldrig fel om man vill höra lite glatt kvitter på tomten. Den ambitiöse kan även sätta upp specialholkar för tornseglare och svalor under taknocken om det finns plats. Även fladdermöss trivs i holkar, särskilt när det inte längre finns några springor i nybyggda hus att kryp in i.

Gröna tak, så kallade sedumtak, har blivit en trend för tak med låg lutning på exempelvis garage. Växtmattan absorberar inte bara överflödigt regnvatten utan isolerar också byggnaden mot både kyla och värme. Grönytans färger från örter och suckulenter är samtidigt estetiskt tilltalande.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.