Logga in

Verksamhet

Valsätra Tomtägareförening

Valsätra består av 41 fastigheter norr om Norsundet i Österåkers kommun. Föreningen delas av Svavelsövägen och den del, i dagsläget 15 fastigheter, som ligger söder om vägen kallas allmänt för "sjösidan".

Föreningen förvaltar genom styrelsen de gemensamma vägarna vilka är Valsätravägen norr om Svavelsövägen samt Valsätra Sjöväg på "sjösidan".

Årsmötet väljer varje år en Vägkommitté att planera och utföra nödvändigt underhåll samt leda ev. förbättringsarbete. Kommittén ansvarar bl.a. för upphandling och avrop av plogning och sandning.


Plogning - Upphandlad entreprenör för plogning och sandning är för vintern 2020/21 Krusemark Entreprenad. Du når Håkan Krusemark på tel. 073-52 67 793 ifall du skulle vilja engagera honom för plogning av din egen uppfart.

Dessutom äger föreningens medlemmar gemensamt en sjötomt med två bryggor vilka administreras och förvaltas av den av årsmötet valda Bryggkommittén. Bryggsektionen har egna stadgar. Bryggkomittén planerar och utför nödvändigt underhåll samt leder av föreningen beslutat förbättringsarbete. Bryggkommittén hanterar också båtplatser, turlista ansökningar om sådan.

Historia

2011 firade Valsätra Tomtägareförening 75 år!
Det firades med stort jubileum på sjötomten den 26/7 på dagen 75 år sedan föreningens bildande. Lagom till jul blev också Valsätra Tomtägareförenings Jubileumsskrift färdig och alla medlemmar fick sitt eget exemplar i brevlådan*.
Allan Klynne och Ewa Neding har lagt tid, engagemang och själ i denna trevliga skrift om Valsätras historia. Där kan man läsa de ursprungliga dokument som upprättades då området styckades av från Rydboholms Slott, utdrag ur protokoll genom tiderna samt titta på bilder från förr och nu. Trevlig läsning!
Ladda ner genom att klicka på länken i texten (dokumentet är stort - det kan ta lite tid).

* Dessvärre upptäckte vi att tryckfelsnisse smög sig in på några ställen i den tryckta version som delades ut. Vi beklagar givetvis detta! Felen är dock åtgärdade i pdf-filen. Ändringarna är följande:

Första bilduppslaget, vänstra sidan, nederst till höger skall vara: Wirenståls hus år 1992.
Andra bilduppslaget, vänstra sidan, överst: sista namnet skall vara Maj Danielsson.
Samma sida, mittersta bilden skall vara: Vid grillen: Daniel Wirenstål.
Högra sidan, översta bilden: namnet är Maj Danielsson.
Högra sidan, nedersta bilden: första och tredje namnet skall vara Marika Roch-Norlund Boström respektive Kerstin Bernström.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.